SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA KLUBA STANINVEST

I. UVODNA DOLOČILA

Splošni pogoji poslovanja kluba Staninvest (v nadaljevanju Splošni pogoji poslovanja) določajo pogoje članstva v klubu Staninvest ter pogoje ter način sklepanja pogodb na daljavo, kadar nastopa družba Staninvest d.o.o. (v nadaljevanju Staninvest) kot prodajalec. Določila teh splošnih pogojev poslovanja veljajo tako za fizične kot tudi za pravne osebe.

II. ČLANSTVO V KLUBU in UGODNOSTI

Klub Staninvest je namenjen vsem, ki živijo ali poslujejo v stavbah, ki jih ima Staninvest v upravljanju. Včlanitev v klub Staninvest z vsemi ugodnostmi, ki jih prinaša, vključno z možnostjo nakupov v e-trgovini, je prostovoljna in možna le za starejše od 15 let, ki so etažni lastniki, najemniki ali uporabniki posameznih delov stavb v upravljanju Staninvesta ali pa le plačniki položnic Staninvesta kot upravnika. V kolikor oseba ne izpolnjuje teh pogojev, tudi ne more biti član kluba Staninvest. Morebitne iz tega naslova pridobljene pravice (kot so npr. ugodnosti zaradi zbranih točk in nakup na obroke) z izgubo članstva prenehajo. Nakupe v spletni trgovini kluba Staninvest lahko opravljajo le tisti, ki v trenutku naročila nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti iz naslova obratovanja in upravljanja stavbe, katere upravnik je Staninvest. Obročna plačila so možna le v primeru neporavnanih zapadlih obveznosti in rednega plačevanja računov/razdelilnikov v zadnjih treh mesecih pred nakupom.

Da bi lahko postali člani kluba, se na spletni strani Staninvesta registrirate v klub. Ob prvi registraciji je potrebno navesti vaše ime, priimek, šifro plačnika s položnice/ računa, telefon in e-naslov ter potrditi, da se strinjate s temi Splošnimi pravili poslovanja. Ob potrditvi registracije prejmete na vaš e-naslov potrditveno e-pošto. S klikom na povezavo v e-pošti boste usmerjeni na izbiro uporabniškega imena in gesla. Z izbiro vašega uporabniškega imena in gesla se registracija konča. Geslo in uporabniško ime si lahko sami poljubno spremenite v rubriki »Vaš račun«. Tam najdete svoje podatke, ki jih klub Staninvest obdeluje. Svoje podatke ste dolžni redno ažurirati, saj jamčite za njihovo pravilnost in točnost.

Registracija je možna tudi z izpolnitvijo obrazca , ki ga izpolnjenega pošljete ali prinesete osebno na naslov Staninvest d.o.o., Koroška cesta 33, Maribor.

Registrirani uporabniki kluba Staninvest imajo možnost:

• oglaševanja (menjam, prodam, kupim, podarim)
• nudenja medsosedske pomoči
• iskanja izvajalcev
• nakupa v spletni trgovini kluba Staninvest

Član lahko kadarkoli izstopi iz kluba tako, da poda pisno odpoved po e-pošti: klub@staninvest.si ali na naslov: Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, 2000 Maribor.

III. PODATKI Staninvesta

Firma: STANIVEST družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o.
Skrajšana firma: STANINVEST d.o.o.
Sedež: Maribor
Poslovni naslov: Gregorčičeva ulica 19, Maribor
Poslovni prostori še na naslovih: Koroška cesta 33, Maribor in Opekarniška 2, Celje
Matična številka: 5067677000
Davčna številka: SI 87205912
Vpis v sodni register: vložna št. 10013000
Telefonska številka: 051 257 333 (Maribor), 051 257 444 (Celje)
Spletna stran: https://www.staninvest.si/
Elektronska pošta: klub@staninvest.si (Maribor), staninvest-celje@staninvest.si (Celje)


IV. POGOJI IN NAČIN SKLEPANJA POGODB NA DALJAVO IN POGODB, KI SE SKLEPAJO ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV

Postopek nakupa izdelka ali storitve je prilagojen akcijski ponudbi.

A. TELEFONSKO NAROČILO:

Kadar se naročilo blaga ali storitev izvede preko telefona in Staninvest nastopa kot prodajalec ali izvajalec ter je takšno naročilo možno, se šteje pogodba za sklenjeno, ko kupec prejme potrditev naročila z računom in temi Splošnimi pogoji poslovanja. Praviloma jih bo prejel po e-pošti. Če tega nima ali ga ne želi posredovati, pa jih prejme bodisi osebno bodisi po dostavljavcu ali po pošti.

Staninvest v nobenem primeru ne šteje za prodajalca v primeru oglasov turističnih agencij, zavarovalnic in finančnih institucij ter dobaviteljev vode, plina ali elektrike na spletnih straneh Staninvesta. Tudi kadar je naročilo kupca možno predati Stanivestu, ga ta le posreduje prodajalcu in pri tem deluje v njegovem imenu in za njegov račun. Posameznikovi podatki so v tem primeru varovani s pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, sklenjeno med Staninvestom in prodajalcem, in se obdelujejo le za namen zbiranja kontaktov zainteresiranih kupcev in njihovega posredovanja prodajalcu. Po posredovanju naročila prodajalcu Staninvest kontakte zainteresiranih kupcev izbriše.


B. SPLETNO NAROČILO:

1. Registracija

Pogoj za nakupe v spletni trgovini Stanivest je registracija v klub, poravnane vse zapadle obveznosti iz naslova stroškov upravljanja in obratovanja stavbe v upravljanju Staninvesta ter da je stavba v upravljanju Staninvesta več kot 1 mesec.

2. Postopek izvedbe naročila ter sklenitev in hramba pogodbe

Naročilo poteka po korakih. Blago/storitev izberete z »v košarico«. S klikom na »nadaljujete na blagajno« se izpiše izdelek in cena, kar ponovno potrdite z »nadaljujete na blagajno«. V naslednjem koraku se odpre možnost koriščenja kupona (pod pogojem, da je ta možnost dana in da z njim razpolagate). S klikom na kupon potrdite njegovo koriščenje. Izpiše se ugodnost, ki jo s kuponom koristite. Po potrditvi »nadaljujete na blagajno«, se izpiše ime, priimek in naslov kupca. V primeru napak, jih lahko popravite v prvem koraku: osebne informacije. V kolikor se naslov za plačilo razlikuje od naslova za dostavo, je potrebno vnesti drug naslov. Korak potrdite z »nadaljuj«. V tretjem koraku je naveden način pošiljanja. V kolikor se z naročilom skupaj z načinom dostave strinjate, kliknete »nadaljuj«. V četrtem koraku potrdite seznanjenost, da boste plačilo lahko opravili po mesečnem računu/razdelilniku upravnika. Pri tem se odpre tudi možnost nakupa na obroke, ki jo lahko izbere. S potrditvijo seznanjenosti s Splošnimi pogoji poslovanja in klikom na »potrditev naročila z obveznostjo plačila« je naročilo zaključeno. Obvestilo o uspešno oddanem naročilu prejmete na svoj e-naslov, Po obdelavi naročila (preveritvi, ali je izdelek na zalogi in ali imate odprte zapadle obveznosti oz. v primeru označene možnosti nakupa na obroke, ali ste redni plačnik) prejmete na isti e-naslov v 5 delovnih dneh še potrditev naročila in račun.

Prodajna pogodba med prodajalcem in kupcem je sklenjena, ko kupec opravi naročilo, s kljukico potrdi seznanjenost s temi Splošnimi pogoji poslovanja ter na elektronski naslov prejme potrditev naročila in račun. Od tega trenutka so vse cene s podatki in drugi pogoji fiksirani in veljajo za obe pogodbeni stranki. Prodajna pogodba, ki jo sestavljajo: potrditev naročila, račun in Splošni pogoji poslovanja, je v elektronski obliki shranjena na strežniku prodajalca, kjer jo kupec lahko zahteva s sporočilom na el. naslov: klub@staninvest.si ali z vlogo na naslov Staninvest d.o.o., Koroška cesta 33, Maribor.

V rubriki »Zgodovina in podrobnosti mojih naročil« lahko kupec kadarkoli vpogleda v vse svoje nakupe.

3. Postopek nakupa za pravne osebe

Postopek nakupa za pravne osebe je enak kot za potrošnike, le da velja v tem primeru Obligacijski zakonik in ne ZVPot, saj podjetje ni potrošnik. Tako npr. ne velja možnost odstopa od nakupa brez navedbe razloga v roku 14 dni od prejema blaga, pa tudi roki v primeru grajanja in uveljavljanja skritih napak so krajši.

4. Cene izdelkov in način plačila

Vse cene izdelkov v spletni trgovini Staninvest so v evrih in vsebujejo DDV. Cene ne vsebujejo stroškov poštnine kot tudi ne stroškov plačila po povzetju, kadar kupec izbere to možnost.
Naročeno blago oz. storitev se obračuna na mesečnem razdelilniku/računu za storitve upravljanja in obratovanja Staninvesta, po cenah, ki veljajo na dan, ko je bilo naročilo oddano. Del nakupa lahko plačate tudi s kuponom, kadar je takšna ugodnost v ponudbi in s kuponom razpolagate.


5. Nakup nad 1000 evrov

Nakup v takšni vrednost v spletni trgovini Staninvest ni možen, razen v kolikor bi bila to vrednost kakšne posebne ponudbe. E-trgovina je namenjena končnim potrošnikom. Pri vrednosti nakupa nad 1000 evrov, si Staninvest pridržuje pravico naročilo pred potrditvijo še telefonsko preveriti.

6. Bonitetne točke

Z registracijo v klub lahko član kluba prične z zbiranjem točk. Točke se pridobivajo z rednim plačilom mesečnega računa/razdelilnika Staninvesta. Za vsak v roku plačan račun, član kluba pridobi 25 točk. Določeno število točk se pretvori v kupon.
25 točk = bronasti kupon
50 točk = srebrni kupon
75 točk = zlati kupon.
Ugodnosti so največje z zlatim kuponom in najmanjše z bronastim.
Kuponi se lahko dodeljujejo tudi ob posebnih priložnostih/ tržnih akcijah.
Čas veljavnosti točk in kuponov in njihovo koriščenje je 12 mesecev od datuma prejema. Po tem datumu se neizkoriščene točke izbrišejo.
Vsi člani kluba imajo možnost vpogleda v stanje bonitet na svojem bonitetnem računu preko spletne strani kluba.
Ugodnosti, do katerih so upravičeni člani, so odvisne od pridobljenih kuponov in vsakokrat veljavne ponudbe, objavljene na spletnih straneh kluba Staninvest.
Kupone je možno izkoristiti za nakupe v spletni trgovini ali pri izbranih partnerjih, skladno z vsakokrat veljavno ponudbo. Za isti nakup je možno vnovčiti le en kupon.
V primeru višje sile ter tehničnih težav, ki ovirajo nemoteno delovanje računalniškega sistema, Staninvest članom kluba za čas sistemskih motenj ne zagotavlja koriščenja kuponov. Zagotavlja pa avtomatski naknadni pripis točk na bonitetnem računu člana.

7. Dostava

Način dostave naročenega izdelka je odvisen od ponudbe. Če v ponudbi ni drugače navedeno, znaša strošek dostave izdelka 5 evrov. Če znaša kupnina več kot 70 evrov, je dostava brezplačna. Ta se ponavadi vrši preko dostavljavca. V določenih primerih je možen tudi osebni prevzem izdelka, kar je določeno v ponudbi kluba. Kupljeno blago je dobavljivo v največ 30 dneh od potrditve naročila, če ni drugače označeno. Če kupca v času dostave ni na naslovu, ki jo je navedel kot naslov dostave, lahko naročene izdelke prevzame v skladu z navodili dostavljavca. V primeru, da se rok dostave nepričakovano podaljša, vas bomo obvestili preko telefona ali e-pošte.

8. Ravnanje z blagom

Po zakonu o Zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, se ravnamo po načelih dobrih higienskih navad, osnovanih na sistemu HACCP v trgovinski dejavnosti, ki opredeljujejo, da mora biti pot takšnih izdelkov do kupca neprekinjena.

9. Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo

Seznanjamo vas, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam. Odpadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.

10. Garancija

V kolikor izdelku pripada garancija, bo garancijska izjava priložena izdelku in jo uveljavljate skupaj s prejetim računom, razen če je že sama garancijska izjava izpolnjena in ožigosana.

11. Odgovornost za stvarne napake

Kot prodajalec se zavezujemo izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarjamo za stvarne napake svoje izpolnitve v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (kadar gre za potrošnike) in Obligacijskim zakonikom (kadar gre za pravne osebe). O morebitni stvarni napaki ste nas dolžni pisno obvestiti v roku dveh mesecev od ugotovitve napake, znotraj roka dveh let od izročitve blaga, v obvestilu opisati napako, navesti zahtevek in nam omogočiti pregled.

12. Odstop od pogodbe in vračilo blaga - potrošniki

Kot potrošnik lahko v 14 dneh od prevzema blaga odstopite od sklenjene pogodbe ne da bi navajali razlog za odstop, skladno z določili 43.č in b43d. člena Zakona o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju ZVPot ). Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne, ko pridobite fizično posest na blagu (oz. na zadnji pošiljki ali kosu blaga) ali jo pridobi namesto vas tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določite. Svoj odstop od pogodbe ste nam dolžni nedvoumno pisno sporočiti, lahko tudi na obrazcu za odstop. Izjavo pošljete po pošti ali prinesete osebno na naš naslov. Edini strošek, ki vas bremeni v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposredni strošek vračila blaga.

Ob odstopu ste nam zavezani vrniti kupljeno blago, in sicer najkasneje v 14 dneh od poslanega sporočila o odstopu od nakupa. Blago ste dolžni vrniti nerabljeno, nepoškodovano in v nespremenjeni količini, z originalno embalažo, z vso pripadajočo dokumentacijo in računom. Kadar gre za večje izdelke, ki so bili dostavljeni na dom in jih zaradi narave blaga ni mogoče vrniti na običajen način po pošti, pridejo ponje dostavljavci.
Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo. Kadar je pri pogodbi, sklenjeni zunaj poslovnih prostorov, blago dostavljeno na dom ob sklenitvi pogodbe, ga podjetje prevzame na lastne stroške, če zaradi narave blaga ni mogoče vračilo na običajen način po pošti.

Za morebitno zmanjšanje vrednosti blaga odgovarjate, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Kot prodajalec vam v primeru pravilnega odstopa od pogodbe povrnemo kupnino, vključno s stroški dostave blaga končnemu potrošniku (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja), in sicer najkasneje v 14 dneh po prejemu pisnega sporočila o odstopu.

Kupnino bomo vrnili z enakim plačilnim sredstvom, kakor ste ga uporabili pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila ne nosite nikakršnih stroškov.

Kot prodajalec lahko zadržimo vrnitev kupnine, dokler ne prejmemo vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj.

Izjeme od pravice do odstopa od pogodbe oziroma vračila izdelkov veljajo v primerih, kot jih določa veljavni ZVPot (43.č člen).


13. Prodaja na obroke

A. Splošna določila:

Možnost plačila na več obrokov je možna le za tiste kupce, ki so tudi sicer redni plačniki obratovalnih stroškov in storitev upravljanja, za izdelke nad 60 evrov oz. glede na oglaševano ponudbo. S sklenitvijo pogodbe z obročnim plačilom se Staninvest zavezuje, da bo članu kluba - kupcu izročil naročeni izdelek še preden je kupnina v celoti plačana, kupec pa se zavezuje, da bo kupnino plačal v mesečnih, s pogodbo določenih rokih.

Izvedba naročila:

Pred oddajo naročila mora kupec izbrati plačilo na več obrokov ter izbrati število obrokov kot tudi, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji poslovanja in jih sprejema kot sestavni del pogodbenega razmerja, kar stori s klikom na »strinjam se s splošnimi pogoji in potrjujem naročilo«. Najnižji znesek obroka je 30 evrov.

S potrditvijo teh splošnih pogojev poslovanja se kupec strinja, da Staninvest za namen odobritve nakupa na obroke preveri, ali je redni plačnik stroškov obratovanja in upravljanja stavbe, katere upravnik je Staninvest. Za rednega plačnika se šteje tisti, ki je prejemnik računov/razdelilnikov Staninvesta, ki nima odprtih zapadlih obveznosti in katerega položnice so bile v zadnjih treh mesecih v valutnem roku plačane. V kolikor gre za stavbo, ki je šele prišla v upravljanje družbe Staninvest, je nakup na obroke možen šele po 3 mesecih rednega plačevanja računov/razdelilnikov.

Ko kupec zaključi postopek oddaje naročila, Staninvest kupcu z elektronskim sporočilom na kupčev e-naslov, ki ga je član kluba navedel ob registraciji, sporoči, da je naročilo prejeto in je v obdelavi. Prodajalec naročilo pregleda, preveri dobavljivost, preveri, ali gre za rednega plačnika in naročilo v roku 5 delovnih dni potrdi ali iz utemeljenih razlogov zavrne.

V primeru potrditve naročila bo kupec na potrdilu naročila prejel navedbo naročenega blaga (vrsta, količina), ceno in število obrokov. Višina posameznega obroka je enaka količniku cene in števila obrokov. Prodajalec bo kupcu obrok obračunal na mesečni položnici/razdelilniku obratovalnih stroškov in stroškov upravljanja. Rok zapadlosti se ravna po roku zapadlosti položnice/razdelilnika, kar je najprej 26. v mesecu. Račun se izstavi po celotnem plačilu zneska.

Pogodba o prodaji na obroke se šteje za sklenjeno, ko kupec po opravi e-naročila prejme na svoj e-naslov s strani Staninvesta potrditev naročila skupaj s temi Splošnimi pogoji poslovanja in s podpisom na dobavnici potrdi prejem izdelka oz. opravo storitev na naročilnici, na kateri je naveden način in rok plačila ter podan opis storitve.

Pridržek lastninske pravice:

Do poplačila celotne kupnine obdrži prodajalec lastninsko pravico na vseh izdelkih, ki so predmet prodaje. Nevarnost naključnega uničenja in poškodovanja stvari nosi kupec od dneva, ko mu je bil izročen posamezni izdelek. Kupec se zavezuje, da izdelkov, ki so predmet prodaje na obroke, ne bo prodal, zastavil ali drugače odtujil ali obremenil pred celotnim plačilom kupnine.

Možnost predčasnega plačila:

Kupec ima pravico, da kadarkoli predčasno odplača preostanek dolžne kupnine po tej pogodbi, brez pogodbenih obresti, razen stroškov izdelave obračuna predčasnega odplačila kupnine.

Prenehanje pogodbe v primeru prenehanja članstva

V primeru prenehanja članstva kupca v klubu Stanivnest med trajanjem pogodbe o prodaji na obroke (med katere šteje med drugim izstop kupca iz kluba, menjava upravnika stavbe, v kateri živi ali posluje član kluba, kot tudi nestrinjanje s spremenjenimi Splošnimi pogoji poslovanja), se ob zadnjem razdelilniku/računu obračuna celoten preostali znesek nakupa, ne glede na sklenjeno pogodbo o prodaji na obroke.

B. Kadar je kupec pravna oseba, velja še:

V primeru zamude s plačilom obroka kupec prejme na naslednjem razdelilniku celoten znesek plačila.

C. Kadar je kupec potrošnik (fizična oseba), veljajo še spodnja določila:

Obdelava osebnih podatkov:

Posameznik se s potrditvijo možnosti prodaje na obroke strinja, da Staninvest obdela njegove podatke, ki jih sicer upravlja za namen upravljanja, tudi za namen ugotavljanja, ali je redni plačnik obratovalnih stroškov in storitev upravljanja.

Možnost odstopa pogodbenih strank od pogodbe o prodaji na obroke:

Kupec lahko odstopi od pogodbe o prodaji na obroke, če to pisno sporoči prodajalcu v 15 dneh od sklenitve pogodbe. Pri tem lahko uporabi obrazec za odstop.

Prodajalec lahko po lastni presoji odstopi od pogodbe, če pride kupec v zamudo s plačilom začetnega obroka.

Po plačilu začetnega obroka lahko prodajalec odstopi od pogodbe, če pride kupec v zamudo z najmanj dvema zaporednima obrokoma, ki pomenita najmanj osmino kupnine. Prodajalec ima pravico do odstopa od pogodbe, če kupec pride v zamudo le z enim obrokom, kadar za plačilo kupnine niso predvideni več kot štirje obroki.

V primerih iz prejšnjega odstavka lahko prodajalec, namesto da bi odstopil od pogodbe, pisno zahteva od kupca, da v 15 dneh od prejema njegove zahteve plača preostanek kupnine.

Kadar to opravičujejo okoliščine primera, lahko sodišče na zahtevo potrošnika podaljša roke za plačilo zamujenih obrokov, če da kupec zavarovanje, da bo izpolnil obveznost in če prodajalec zaradi tega ne trpi škode.

Razveza pogodbe:

Če se pogodba razveže, mora prodajalec kupcu vrniti prejete obroke z zakonitimi obrestmi od dneva, ko jih je prejel, in mu povrniti nujne stroške, ki jih je imel za blago. Vračilo plačila kupcu se izvede takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe oz. vročitve sporočila o odstopu od pogodbe, kadar sam odstopa od pogodbe, in prejema blaga, in sicer na isti račun kupca, s katerega so bila prejeta plačila. Prodajalec lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega izdelka, ki je predmet prodaje, v spodaj opisanem stanju.

Kupec je dolžan vrniti blago prodajalcu v 14 dneh od prejema oz. poslanja pisnega sporočila o odstopu od pogodbe v stanju, v kakršnem je bilo tedaj, ko mu je bilo izročeno, torej nepoškodovano in v nespremenjeni količini, s spremno dokumentacijo, in mu dati povračilo za njegovo uporabo vse do razveze pogodbe. V primeru, da je blago obrabljeno, je prodajalec upravičen do pavšalnega nadomestila za uporabo blaga, ki znaša 2,09 EUR za dan uporabe, vendar ne več kot 50% vrednosti celotne kupnine po tej pogodbi.

Če kupec blaga ne vrne v 14 dneh od danega oz. prejetega sporočila o odstopu od pogodbe, je dolžan plačati prodajalcu v prejšnjem odstavku tega člena navedeno pavšalno nadomestilo za vsak nadaljnji dan uporabe blaga, vse do vračila blaga prodajalcu oz. do višine celotne kupnine po tej pogodbi.

Prodajalec bo pred vračilom prejetih plačil opravi pobot z vračilom nadomestila za uporabo blaga kot izhaja iz zgornjih odstavkov tega člena.

7. Neposredno trženje

Staninvest lahko obdeluje podatke člana kluba (ime, priimek, naslov, e-naslov, številka telefona) za namen neposrednega trženja, kot je obveščanje o novostih po e-pošti, preko SMS sporočili, po pošti in s telefonskimi klici, vse do preklica ali prenehanja članstva. V primeru, da neposrednega trženja ne želite, nam vašo željo sporočite po e-pošti na naslov: klub@staninvest.si. To možnost boste imeli tudi v vsakem prejetem elektronskem sporočilu tako, da boste lahko kliknili na označeno povezavo.

Član lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja. V primeru takšne pisne zahteve bo Staninvest najkasneje v 15 dneh od prejema pisne zahteve preprečil uporabo podatkov za namen neposrednega trženja. Član bo o navedeni preprečitvi obveščen v roku nadaljnjih petih (5) dni, telefonsko ali pisno.

8. Pomoč, informacije kot tudi reklamacije

Za pomoč in dodatne informacije, kot tudi reklamacije smo vam na voljo na e-naslovu klub@staninvest.si in telefonu 051 257 333.

9. Izvensodno reševanje sporov

V skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/15) vas obveščamo, da družba Staninvest d.o.o. ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Spletno platformo Evropske komisije za spletno reševanje sporov najdete na naslednji povezavi: http://ec.europa.eu/odr.

10. Varstvo osebnih podatkov

Član kluba je seznanjen, da bo Staninvest z registracijo člana v klub obdeloval njegove osebne podatke in sicer: ime, priimek, šifro kupca, davčno številko, naslov, telefonsko številko in e-naslov, za namen delovanja kluba in e-trgovine, njunega razvijanja in izboljševanja ter morebitne izterjave zapadlih obveznosti. Obdeloval jih bo ves čas članstva v klubu in tudi po njegovem prenehanju, če obstajajo odprte obveznosti, in sicer vse do zastaranja zahtevkov, razen če predpisi določajo drugače (kopije izdanih računov se tako hranijo 10 let).

V primeru naročila izdelka ali storitve, se kupec strinja, da Staninvest v svoji bazi saldakonti kupcev, ki jo vodi kot upravnik, preveri, ali ima kupec odprte zapadle obveznosti. V primeru želje nakupa na obroke, se kupec strinja, da Staninvest v zgoraj navedeni bazi preveri, ali kupec lahko šteje za rednega plačnika stroškov obratovanja in upravljanja stavbe, katere upravnik je Staninvest. Te podatke bo Staninvest obdeloval za čas trajanja nakupa oz. do zastaranja zahtevkov, ki izhajajo iz tega nakupa.

Zaradi varnosti in ugotavljanja, ali ste se prijavili v klub pravi vi, vodimo vaš IP naslov , prav tako imamo možnost beleženja vaše geografske lokacije, s katere dostopate na splet.

Z registracijo in uporabo spletne strani kluba se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

Posameznik ima pod pogoji, ki jih določajo veljavni predpisi, pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti, ugovora, do neavtomatizirano sprejete odločitve in pritožbe nadzornemu organu. Za morebitna dodatna vprašanja, vezana na varstvo osebnih podatkov in uveljavljanje pravic, se lahko obrne na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na e-naslov: dpo@staninvest.si.

Več o varstvu osebnih podatkov skupaj s pravicami posameznikov lahko preberete v Pravilih zasebnosti.


11. Končne določbe – veljavnost in spremembe splošnih pogojev poslovanja

Staninvest lahko te splošne pogoje poslovanja v vsakem trenutku spremeni, zlasti če tako zahtevajo od njega predpisi, dobra poslovna praksa, pa tudi vzroki tehnične ali komercialne narave. Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletnih straneh Staninvesta. V primeru bistvenih sprememb Splošnih pogojev, zlasti takšnih, ki bi vplivale na pravice članov in pogoje nakupov, bo Staninvest vsaj 14 dni prej obvestil člane kluba ter jih opozoril, da nadaljnje članstvo v klubu pomeni, da se strinjajo s spremenjenimi splošnimi pogoji poslovanja. Šteje se, da član soglaša s spremembo splošnih pogojev poslovanja, če ne izstopi iz kluba Staninvest. To lahko stori na način, opisan v »Vaš račun« ali pa z zahtevo na klub@staninvest.si. Za primeren način obveščanja članov kluba se šteje objava na spletni strani www.staninvest.si.

Ti splošni pogoji pričnejo veljati z dnem 01.12.2018.

Staninvest d.o.o.